TREN
TREN
Menü Simge
YEREL YÖNETİM POLİTİKALARI KURULU

Yerel yönetim Politikaları Kurulu, 10.07.2018 tarih ve 30474 sayılı 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulmuş olup, doğrudan Cumhurbaşkanı’na bağlı olarak çalışmaktadır.  Kurul, kendi görev alanına giren konularla ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar ile yakın işbirliği içinde faaliyette bulunur.

Yerel Yönetim Politika Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: