TREN
TREN
Menü Simge
KONU BAŞLIKLARI VE OTURUMLAR

09 Ocak 2019 Çarşamba, 1. Gün
 Saat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
 10:30-12:00          Kayıt ve Kontrol
Davetlilerin en geç saat 10:30’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ana Bina toplantı salonunda hazır bulunmaları, girişler için 3 nolu kapıyı kullanmaları rica olunur.
 12:00-14:30   

AÇILIŞ OTURUMU (Sadece davetli misafirlerin katılımına açıktır)

• Fatma ŞAHİN, Gaziantep BŞB. Belediye Bşk. /Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı
• Köksal TOPTAN, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı
• Prof. Dr. Şükrü KARATEPE, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Pol. Kur. Bşk. V.


• Recep Tayyip ERDOĞAN, Cumhurbaşkanı


 15:00-16:00  Öğle Yemeği, JW Marriott Hotel
 16:00-19:00  Oturum I: Yönetimler Arası İdari ve Mali İlişkiler

(Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin yerel yönetimlere getireceği yeni vizyon ve yaklaşımlar, yerel yönetimler ile merkezi idare arasındaki ilişkiler)
Moderatör: Prof. Dr. Yılmaz BİNGÖL, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İİBF
• Prof. Dr. Yüksel DEMİRKAYA, Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, (Yerel Yönetimlerde Katılımcılık ve Yönetişim)
• Hayrettin GÜNGÖR, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi (Yönetimler Arası Kaynak Paylaşımı)
• Prof. Dr. Kerem ALKİN, İstanbul Medipol Üniversitesi Öğr. Üyesi, (Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma Genel Çerçeve Vizyon)
• Doç. Dr. Mehmet Zahid SOBACI, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı (Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Yerel Yönetim Politikaları)

 19.00-21:00  Akşam Yemeği
10 Ocak 2019 Perşembe, 2. Gün

Saat

JW Marriott Hotel Kongre Salonu, Ankara

09:30-12:00    

 Oturum II: Çevre Dostu Şehirler

(Yerel yönetimlerde entegre atık yönetimine geçiş, sıfır atık uygulamasının yaygınlaştırılması, yerel yönetimlerde su ve atık su yönetiminde verimlilik ve performansı, iklim değişikliği ile mücadele, su kaynaklarının verimli kullanılması)

Moderatör: Prof. Dr. Lütfi AKÇA, İstanbul Teknik Üniversitesi
• Prof. Dr. Hasan Zuhuri SARIKAYA, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Çevre Müh. Bölümü, (Sürdürülebilir Su ve Atık su Yönetimi)
• Prof. Dr. İbrahim DEMİR, İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü (Yerel Yönetimlerde Atık Yönetimi)

• Doç. Dr. Murat DOĞRU, Gebze Teknik Üniversitesi, (Katı Atıklardan Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi)

• Prof. Dr. Nihal BEKTAŞ, Gebze Teknik Üniversitesi (Sürdürülebilir Atık Yönetimi, Döngüsel Ekonomi ve Sıfır Atık Yaklaşımı)
• Dr. Öğr. Gör. Korkmaz YILDIRIM, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, (Türkiye’de Hava Kirliliği ile Mücadele Politikaları)

 12:00-14:00  Öğle Yemeği

 14:00-17:00

 Oturum III: Şehir Planlaması ve İmar Disiplini

(İmar disiplininin sağlanmasında mevzuat ve uygulamadan kaynaklanan sorunlar, imar disiplininin sağlanmasında merkez ve yerel yönetimlerin yetki ve sorumlulukları, etkin bir imar denetimi, imar kirliliğinin önlenmesinde kentsel dönüşüm uygulamaları, şehir kimliği ve estetik sorunları)

Moderatör: Prof. Dr. Şevkiye ŞENCE TÜRK, İstanbul Teknik Üniversitesi, Şehir Bölge Planlama
• Prof. Dr. Haluk PAMİR, GELARD Derneği Genel Başkanı (Medeniyetimizin Yerleşim Planlama ve Yapılı Çevre Değerleri Ne Olmalıdır?)
• Dr. Şimşek DENİZ, Mimar, S.Zaim-Mimar Sinan Ünv., Aile Dostu Kentler, (Tarihsel Çevre Korumada Mobilizasyon Yaklaşımı)
• Mustafa YAYLALI, İnşaat Mühendisi, (Yerel Yönetimlerde Tüm Unsurlarıyla Kentsel Dönüşüm Uygulamaları)