TREN
TREN
Menü Simge
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Oturum -1  Yönetimler Arası İdari ve Mali İlişkiler

Oturum -2  Çevre Dostu Şehirler

Oturum -3  Şehir Planlaması ve İmar Disiplini